Dział Personalny

Zaangażowani i kompetentni pracownicy są kluczowym i magicznym elementem każdej organizacji. Pracownicy charakteryzujący się dużą energią, aktywni i zorientowani na cel, biorący odpowiedzialność i promujący zmianę na lepsze, mają wpływ na organizację i na jej rozwój. Z tego powodu, w Orbico przywiązujemy szczególną uwagę do profesjonalnej selekcji nowych pracowników jak również do kształcenia i rozwoju obecnie zatrudnionych.

Istotną kwestią jest, aby nasi pracownicy działali z entuzjazmem i inicjatywą. Aby byli odpowiedzialni, ciekawi świata, a także wykazywali się uczciwością osobistą. W poszukiwaniu nowych innowacyjnych rozwiązań biznesowych promujemy otwartą komunikację. Dobre pomysły mające wartość biznesową są przez nas nagradzane, a pracownicy z wybitnymi osiągnięciami mają szansę na awans oraz rozwój zawodowy i osobisty. Gdziekolwiek pojawia się taka możliwość to staramy się docenić działania wyróżniających się pracowników, aby mieli szanse na większe wynagrodzenie. Jedną z mocnych stron i zalet Orbico jest praca zespołowa i silne relacje międzyludzkie.

Obecnie działalność biznesowa Orbico rozciąga się od Bałtyku po Morze Czarne, co stwarza ogromne szanse na rozwój kariery wykształconym profesjonalistom z wybitnymi osiągnięciami biznesowymi. Ważne jest dla nas, aby pracownicy wykorzystywali swoje umiejętności i energię zgodnie ze strategią oraz celami biznesowymi, aby dbali o wykonywaną pracę, czuli jej sens i znaczenie.