Wiadomości


Więcej informacji o najważniejszych wydarzeniach i naszych ostatnich aktywnościach

Navo Orbico wyróżnione tytułem Odpowiedzialny Pracodawca


W styczniu 2017 roku Navo Orbico Sp. z o.o. otrzymało tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy, Lidera Pięciolecia 2011 – 2016.

Wyróżnienie tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca - Lider 5-lecia 2011-2016” stanowi ukoronowanie konsekwentnie realizowanej przez Navo Orbico polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi opartej na inwestycjach w szkolenia i rozwój kompetencji, jasnym i przejrzystym systemie wynagradzania, otwartej komunikacji i relacjach bazujących na wzajemnym szacunku a także bieżącym dialogu między Pracownikiem i Pracodawcą.

Tytuł przyznawany jest przez Redakcję magazynu Strefa Gospodarki. Kapituła Konkursowa oceniała całość czynników związanych z jakością zatrudnienia, m.in. takich jak: przestrzeganie Prawa Pracy, przestrzeganie przepisów BHP, możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników, system wynagrodzeń i system motywacyjny, reputacja firmy oraz dynamika zatrudnienia. Komisja weryfikacyjna zasięga również opinii zewnętrznych w takich źródłach jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy, władze lokalne, organizacje biznesowe, informacje z rynku pracy.

Z okazji otrzymanego wyróżnienia, w magazynie Strefa Gospodarki ukazał się tekst prezentujący najważniejsze założenia naszej filozofii Zarządzania Zasobami Ludzkimi i podsumowujący większe wyzwania, jakim przyszło nam stawić czoła na tym polu w przeciągu ostatnich lat. Ze wspomnianym tekstem można zapoznać się w elektronicznym wydaniu Magazynu: Strefa Gospodarki nr 1 / 2017.

Nasze wysiłki w obszarze kształtowania właściwej polityki personalnej były doceniane już kilkakrotnie. W latach 2016 oraz 2012 otrzymaliśmy tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy, a w latach 2015, 2013 i 2009 przyznano nam gołdo Solidnego Pracodawcy. Wszystkie wyróżnienia stanowią dla nas nie tylko nagrodę lecz również ogromny bodziec i motywator do podejmowania jeszcze większych wysiłków w obszarze Zarządzania Zasobami Lidzkimi.

Czy wiesz z iloma różnymi markami współpracujemy?


Dowiedz się więcej o globalnie znanych markach które dystrybuujemy za pośrednictwem naszej sieci.

Więcej informacji

Grupa Orbico


Orbico Polska jest międzynarodowej Grupy Orbico, obecnej w 20 krajach Europy.

Obszar działalności biznesowej Orbico rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, co pozwala połączyć synergię i doświadczenie międzynarodowe z silną koncentracją i dogłębną obecnością na lokalnych rynkach.