Wiadomości


Więcej informacji o najważniejszych wydarzeniach i naszych ostatnich aktywnościach

OBSC – siła synergii w praktycznym wydaniu


Pod koniec roku 2016 w ramach struktur Navo Orbico powołaliśmy Orbico Business Support Center (OBSC), które ma pełnić funkcję centrum wsparcia biznesu dla spółek Orbico Group w Polsce. OBSC świadczy usługi z zakresu serwisu Personalnego (kadry, płace, rekrutacja), Finansowego (księgowość, windykacja, credit risk & treasury), IT oraz Floty. Na chwilę obecną OBSC jest odpowiedzialne za realizację wyżej wspomnianych procesów dla Distribev Orbico i Navo Orbico.

Koncepcja połączenia w jednym...

Navo Orbico wyróżnione tytułem Odpowiedzialny Pracodawca


W styczniu 2017 roku Navo Orbico Sp. z o.o. otrzymało tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy, Lidera Pięciolecia 2011 – 2016.

Wyróżnienie tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca - Lider 5-lecia 2011-2016” stanowi ukoronowanie konsekwentnie realizowanej przez Navo Orbico polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi opartej na inwestycjach w szkolenia i rozwój kompetencji, jasnym i przejrzystym systemie wynagradzania, otwartej komunikacji i relacjach bazujących na wzajemnym szacunku a także bieżącym dialogu...

Navo Orbico zwycięzcą nagrody „2015 Newcomer of the Year” naszego strategicznego partnera – firmy Bissell!


Budowanie i rozwijanie dystrybucji nowych produktów na rynku, jest strategicznym celem Grupy Orbico. To bardzo miłe móc podzielić się wymiernym sukcesem, jaki osiągnęliśmy w zakresie rozwoju marki Bissell na rynku polskim. 

Praca całego Teamu zaangażowanego w budowanie tego biznesu oraz osiągnięte w obecnym roku wyniki, zaowocowały uzyskaniem nominacji, a następnie zdobyciem nagrody „Newcomer of the Year 2015” w ramach Bissell Awards 2015!

Kryteria jakimi się kierowano podczas wyboru...

Czy wiesz z iloma różnymi markami współpracujemy?


Dowiedz się więcej o globalnie znanych markach które dystrybuujemy za pośrednictwem naszej sieci.

Więcej informacji

Grupa Orbico


Orbico Polska jest międzynarodowej Grupy Orbico, obecnej w 20 krajach Europy.

Obszar działalności biznesowej Orbico rozciąga się od Bałtyku do Morza Czarnego, co pozwala połączyć synergię i doświadczenie międzynarodowe z silną koncentracją i dogłębną obecnością na lokalnych rynkach.